Palvelut

Putkiremontti asunto-osakeyhtiössä

Taloyhtiöitä varten teen viemärisaneeraussuunnitelman, laadin sen pohjalta urakkatarjouspyyntöaineiston ja autan valitsemaan tilaajan kanssa kohteelle laadukkaan sukitusurakoitsijan. Itse saaneeraustyön aikana hoidan projektin johdon ja valvon urakoitsijan työsuorituksen. Urakan jälkiseuranta hoidetaan YSE98 mukaisen kahden vuoden takuun loppuun saakka.

Myös kuntotutkimuksen teettäminen onnistuu. Hyvin tehdyllä kuntotutkimuksella saadaan aikaan alustava kuva kohteen viemäriputkien kunnosta ja sitä kautta suuntaa-antava arvio viemäriremontin tarpeesta ja laajuudesta. Hyvin tehty kuntotutkimus auttaa taloyhtiötä saamaan aikaan päätöksen putkiremontista.

Osallistun myös tarvittaessa taloyhtiöiden hallitusten- tai yhtiökokouksiin asiantuntijan roolissa.

Ammattitaitoisesti suunniteltu ja valvottu putkiremontti takaa hyvän lopputuloksen ja taloyhtiö säästää selvää rahaa. Ilman asiansa osaavaa valvojaa urakan kustannukset saattavat helposti nousta ennakoitua suuremmiksi.

hankesuunnittelu, suunnitelma, piirustus, sukitus

Hankesuunnittelu, kuntotutkimukset

Kokeneen yhteistyöyrityksen kautta pystyn hoitamaan kustannustehokkaasti kaikki putkiremonttiin liittyvät hanke- ja toteutussuunnitelmat: LVIA-, sähkö-, rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun kuin myös vesi- ja viemäriputkien kuntotutkimukset. Myös eri alojen asiantuntijat ja kokeneet valvojat löytyvät yhteistyöverkostoni kautta. Oikein tehty hankesuunnittelu on koko linjasaneerauksen tärkein yksittäinen elementti, se määrittää koko jatkourakan suuntaviivat. Hyvin suunniteltu & valvottu putkiremontti takaa onnistuneen lopputuloksen.

Suunnittelun ja projektinjohtamisen palvelupaketti räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti siten, että kokonaisuus on paras mahdollinen.

AutoCad-piirtämispalvelut

Kohteiden alkuperäisten piirustusten siirto AutoCad-muotoon onnistuu nopeasti, laadukkaasti ja edullisesti.

hankesuunnittelu, suunnitelma, piirustus, sukitus

Työturvallisuuskoordinaattori

Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) edellyttää, että rakennuttajan eli työn tilaajan on nimettävä rakennushankkeelle työturvallisuusvastaava eli turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa työmaan turvallisuudesta kokonaisuutena. Turvallisuuskoordinaattorilla tulee olla riittävä pätevyys rakennushankkeen vaativuuteen nähden, jotta asetuksessa mainitut rakennuttajan velvoitteet täytetään. Tarjoan myös turvallisuuskoordinaattoripalvelua.

sukitus omakotitalossa, omakotitalo, piha

Viemäreiden sukitus omakotitalossa

Omakotitaloissa sukitusta harvoin tarvitsee varsinaisesti suunnitella, koska pääsääntöisesti kaikki talon viemärit sukitetaan. Toki osa putkista saattaa olla jo aikaisemmin uusittu muoviputkeksi, jolloin nämä putkiosuudet jätetään urakassa sukittamatta.

Ilmaisen kohdekäynnin pohjalta määritän tarvittavan saneeraustyön laajuuden sekä olen avuksi  ammattitaitoisen urakoitsijan valinnassa hinta/laatu-suhteeltaan parhaan ratkaisun löytämiseksi. Urakkasopimuksen laadinta ja sukitustyön valvonta sisältyvät palveluvalikoimaan.

Avustuksellani itse asukas voi keskittyä omaan elämäänsä, koska koko viemärisaneerausprojektin suunnittelu ja valvonta on ammattilaisen hallinnassa.

Sukituksen suunnittelun ja valvonnan kustannukset voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksessä.

Teollisuus ja liikekiinteistöt

Suunnittelen viemärisaneerauksen, laadin sen pohjalta urakkatarjousaineiston ja yhdessä tilaajan kanssa valitsen kohteelle sukitusurakoitsijan. Pienemmissä korjaussukituksissa jätetään tarjouskierros väliin, varsinkin jos korjauksella on akuutti kiire. Itse työn aikana valvon urakoitsijan työsuorituksen. Urakan jälkiseuranta hoidetaan YSE98 mukaisen kahden vuoden takuun loppuun saakka.

Teollisuus- ja liikekiinteistöissä saneeraustyö on suunniteltava huolellisesti ja valittava osaava urakoitsija, jotta työstä aiheutuneet haitat saadaan minimoitua. Tuotannon tai liiketoiminnan keskeytyminen aiheuttaa nopeasti suuria rahallisia menetyksiä, joten tehokkuus on valttia.

Ammattitaitoisesti suunniteltu ja valvottu urakka takaa hyvän ja kustannustehokkaan lopputuloksen.

Koulutus ja konsultointi

  • Onko taloyhtiössä epätietoisuutta viemäreiden korjaamisesta?
  • Mikä menetelmä sopii meille?
  • Mitä remontti maksaa ja mistä löytää osaava urakoitsija?
  • Mitkä ovat putkiremontin asumishaitat?
  • Pitääkö vesiputket korjata samalla kun viemärit?
  • Tarvitaanko kuntotutkimuksia ja mitä ne maksavat?

Kaikkiin näihin ja muihinkin kysymyksiin saatte vastauksen minulta. Tulen mielelläni asiantuntijaksi hallituksen kokouksiin ja miksei yhtiökokouksiinkin liittyen viemäreiden saneeraamiseen. Taloyhtiö saa tarkkaa faktatietoa aiheesta päätösten teon helpottumiseksi.

Olen myös käytettävissä asiantuntijaluennoitsijana erilaisissa seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa.

koulutus, sukitus, sukituskoulutus, sukitusvalvonta