Märkätilakartoitus

Märkätilakartoituksen tarkoituksena on selvittää missä kunnossa taloyhtiön märkätilat ovat. Märkätilat on hyvä katselmoida asiantuntijan toimesta viimeistään siinä vaiheessa, kun kylpyhuoneilla on ikää 20 vuotta. Ja sen jälkeen kartoitus on hyvä tehdä 5 vuoden välein. Näin toimimalla saadaan hyvissä ajoin esille huonokuntoiset ja siten mahdollisesti vesivahinkoja aiheuttavat kylpyhuoneet.

Märkätilakartoituksella selvitetään pintoja rikkomattomin menetelmin (pintakosteusmittaus) rakenteissa mahdollisesti oleva kosteus ja kosteuden laajuus. Lisäksi katselmoidaan vesikalusteiden kunto, märkätilan ilmanvaihdon toimivuus sekä kirjataan raporttiin havaitut vauriot rakenteissa ja niiden korjausehdotukset. Lisäksi annetaan suositus kylpyhuoneen saneeraustarpeesta ja jaotellaan kylpyhuoneet kuntoluokkiin. Märkätilakartoitukseen sisältyy aina asuntokohtainen raportointi ja yhteenveto kohteen märkätiloista.

Märkätilakartoitus on olennainen osa taloyhtiön hankesuunnitelmaa ja kartoitus kannattaa tehdä aina hankesuunnitellun lähtötiedoksi.