Hanke- ja toteutussuunnittelu

Hankesuunnittelu on linjasaneeraushankkeen (eli putkiremontin) olennainen osa. Siinä kartoitetaan ainakin seuraavat asiat:

  • yhtiön perustiedot ja nykytila
  • aikaisemmat tehdyt korjaukset ja kuntotutkimukset
  • taloyhtiöltä saatu tieto kohteen taloteknisistä ongelmista
  • hankkeen kustannukset osa-alueittain kaikille tutkituille vaihtoehdoille
  • ehdotus hybridiremontin toteutusaikataulusta
  • eri remonttien kestot, asuntokohtaiset haitta-ajat ja vaikutus asumiseen
  • hankkeen yleinen kuvaus, eli miten hanke kokonaisuutena taloyhtiössä etenee sekä toteutusmuodon esittely
  • ehdotus mahdollisesti tarvittavista lisätutkimuksista, esim. märkätilakartoitus, yhtiön pohjapiirustusten piirtäminen AutoCad:llä

Hankesuunnitteluvaiheessa määritetään pääosa hankkeen kustannuksista, siksi sen tekemisen aikana taloyhtiön hallituksen pitää olla aktiivinen ja osallistua hankesuunnitelman tekemiseen. Hankesuunnitelman perusta on aina taloyhtiön tahtotila tulevasta putkiremontista. Osakkaiden toiveet voidaan tarvittaessa kartoittaa osakaskyselyjen avulla.

Kokeneiden yhteistyöyritysten kautta pystymme hoitamaan kustannustehokkaasti kaikki putkiremonttiin liittyvät toteutussuunnitelmat: LVIA-, sähkö-, rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun.