Työturvallisuuskoordinaattori

Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) edellyttää, että rakennuttajan eli työn tilaajan on nimettävä rakennushankkeelle työturvallisuusvastaava eli turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa työmaan turvallisuudesta kokonaisuutena. Turvallisuuskoordinaattorilla tulee olla riittävä pätevyys rakennushankkeen vaativuuteen nähden, jotta asetuksessa mainitut rakennuttajan velvoitteet täytetään. Tarjoamme myös turvallisuuskoordinaattoripalvelua erilaisiin projekteihin.

Työn tilaajan on nimettävä rakennushankkeelle työturvallisuusvastaava eli turvallisuuskoordinaattori.