Sukituksen sertifiointi

Miksi sertifiointi kannattaa?

Sertifioinnissa yrityksen toimintaa arvioi ulkopuolinen taho, ei kuitenkaan kuka tahansa. Arvioijalla täytyy olla virallinen akkreditointi sertifikaattien antamiseen. Sertifikaatit ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä todistuksia. Yritys saa sertifikaatin ainoastaan, jos toiminta on täysin standardien mukaista. Käytännössä yrityksen toimintaa ja arkea tarkkaillaan eli auditoidaan paikan päällä. Suomessa Eurofin Expert Service Oy:n (aiemmin VTT Expert Services) myöntämä tuotesertifikaatti on seitsemällä sukituksia tekevällä yrityksellä.

Sertifiointi tulisi nähdä kehitystyökaluna, ei riippakivenä eikä pakkopullana. Omaa toimintaa kannattaa aina kehittää ja riskienhallintaa parantaa. Sertifiointivaatimukset voidaan aivan hyvin täyttää siten, että henkilöstökin motivoituu. Toiminnan kehittäminen sertifikaattia silmällä pitäen on kaikkien etu – yrittäjän, työntekijän ja asiakkaan. Sertifiointi tai valvontasopimus on aivan loistava keino nostaa tekemisen tasoa ja saavuttaa suuria hyötyjä. Sukitus pysyy korkealaatuisena.

Miten sertifiointi tapahtuu sukitusalalla?

Sukitusalan sertifikaatin saamiseksi on kaksi reittiä. Toisessa tavassa urakoitsija hankkii sertifikaatin suoraan, toisessa homma hoituu valvontasopimuksella.

Urakoitsija tekee mallikappaleet ja hankkii sertifikaatin

Tässä tavassa urakointiyrittäjä toimii suoraan Eurofin Expert Services Oy:n kanssa. Urakoitsija tekee mallikappaleet, jotka sertifioija sitten tutkii ja testaa. Sukituksen tulee olla standardin mukainen ja täyttää tiettyjen mekaanisten ominaisuuksien vaatimukset. Tutkittavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi rengasjäykkyys, vetolujuus, murtovenymä ja kimmokerroin. Testeillä määritellään myös sukitetun putken kestoikä. Nykyisellä 3000 tunnin lämpövanhentumistestillä määritellään kestoiäksi 30 vuotta, mutta rasitustestejä jatkamalla kestoikä kasvaisi helposti 50 vuoteen.

Mallikappale ei riitä, vaan yrityksen toimintaa myös auditoidaan vuosittain. Auditoinnissa tarkastetaan yrityksen laatuohjeistus sekä katsotaan, toimiiko ohjeistus yrityksen arjessa ja käytännöissä.

Urakoitsija käyttää sertifioitua sukitusmenetelmää

Laite- ja materiaalitoimittaja voi hakea sertifikaattia sukitusmenetelmälleen. Esimerkiksi Boldan Oy on saanut sertifikaatin Boldan In-House Lining System-sukitusmenetelmälle. Tällöin sukitusurakoitsija tekee valvontasopimuksen Eurofins Expert Services Oy:n kanssa tälle kyseiselle sertifikaatille.

Mallikappaleet ja toiminnan vuosittainen auditointi kuuluvat myös laadunvalvontasopimuksella tehtävään sertifiointiin. Urakoitsijalle tämä toimintamalli on kuitenkin kevyempi ja edullisempi. Tällä hetkellä 26 sukitusurakoitsijalla Suomessa on valvontasopimus johonkin sertifioituun sukitusmenetelmään ja lisää yrityksiä on tulossa koko ajan mukaan. Korkea lukumäärä osoittaa, että sertifiointi aidosti kiinnostaa yrityksiä.

Joskus sertifikaatti tai laadunvalvontasopimus on sukitusprojektissa pakollinen. Tällöin se on edellytys tarjouksen antamiselle.

Sertifioinnin hyödyt pähkinänkuoressa:

  • Saadaan puolueeton todistus siitä, että yrityksellä on tekninen osaaminen ja toimintojen dokumentointi hallinnassa.
  • Voidaan ylläpitää osaamista, jolloin toiminnalle saadaan jatkuvuutta ja varmuutta.
  • Henkilöstö sitoutuu työhönsä ja ohjeisiin.
  • Opitaan nopeat ja systemaattiset reaktiot mahdollisiin poikkeamiin toiminnassa.
  • Työn laatu pysyy hyvänä läpi koko prosessin, ja asiakas saa mitä tilaa.

Henkilösertifiointi

Osana yrityksen laadukasta toimintaa on myös henkilöiden, eli sukitusta tekevien asentajien henkilösertifiointi. Tämä prosessi on vasta alkutekijöissään, ensimmäisiä koulutuksia on kuitenkin jo pidetty. Henkilösertifiointikoulutus sisältää sekä teoriapainotteista että käytännön koulutusta. Tulevaisuudessa vakuutusyhtiöt ottavat yritysten henkilökunnan henkilösertifioinnin mukaan omaan arviointiprosessiinsa. Eli henkilösertifiointi vaikuttaa siihen, miten vakuutusyhtiöt arvostavat kunkin yritykseen tekemää sukitusta esim. ikävähennysten osalta.