Mitä on viemäreiden pinnoitus?

Viemäreiden sisäpuolinen saneeraus alkoi yleistyä rakennusten sisäpuolisissa viemäreissä vuoden 2005 tietämillä. Tuolloin menetelmänä oli pinnoitus, joka on yksinkertaistettuna putken sisäpinnan maalaamista. Pinnoitus on mahdollista sekä valurauta- että muoviputkiin. Valurautaputket rassattiin sisäpuolelta mahdollisimman sileiksi, minkä jälkeen ne huuhdeltiin ja kuivattiin huolellisesti. Tämän jälkeen pinnoiteaine joko ruiskutettiin ja/tai harjattiin putken sisäpintaan. Pinnoitekerroksia tehtiin 2-4 kappaletta menetelmästä riippuen. Muoviputket pestiin ja sen jälkeen niiden sisäpintaa karhennettiin hiomalla, jotta pinnoiteaine tarttuisi hyvin liukkaan putken sisäpintaan.

Pinnoittamalla putken sisälle ei synny itsekantavaa paksua putkea, vain ohut kerros pinnoitetta. Lisäksi menetelmästä johtuen pinnoiteaine valuu työn aikana putken pohjaa kohti, jolloin putken yläpinnalla on aina ohuempi kerros, kuin putken pohjalla.

Lisäksi pinnoiteaineen tarttuvuudessa on ollut haasteita. Mikäli valurautaputkea ei ole puhdistettu huolellisesti ennen pinnoittamista, ei pinnoite tartu kunnolla vanhaan putkeen kiinni. Tällöin se irtoilee laattoina putkesta iän myötä aiheuttaen putkiin tukoksia, ja vanha putki luonnollisesti jatkaa ruostumista. Myös muoviputkien kanssa pinnoiteaineen tarttuvuudessa on ollut vastaavia ongelmia.

Viemäreiden pinnoitus onnistuu kohtuullisen hyvin suoraan putkiosuuteen, mutta putkien mutka- ja haarakohdat ovat haasteellisia pinnoittaa. Näissä kohdissa putken sisäpinnalle ei saada kaikkialle riittävää kerrospaksuutta. Myös putkiston koonmuutoskohdat vaativat erikoishuomion pinnoittamisessa.

Suurin haaste pinnoituksessa on ollut valurautaputkien muhvilliset liitoskohdat. Näissä kohdissa on putken sisäpuolella aina pieni syvennys, jonka pinnoittaminen kunnolla on erittäin vaikeata. Pinnoitus ei myöskään pysty täyttämään vanhoissa putkissa mahdollisesti olevia isompia reikiä, pienemmät reiät pinnoitus peittää.

Edellä mainituista syistä johtuen pinnoittamalla saneerattujen putkien kestoikä on osoittautunut melko lyhyeksi, keskimäärin 10-15 vuodeksi. VTT on myös tätä asiaa tutkinut ja päätynyt samaan ikähaarukkaan. Osa pinnoituksista on tosin havaittu huonokuntoisiksi jo selvästi alle 10 vuoden iässä. Pinnoittamisen laatu vaihtelee huolestuttavan paljon tekijästä riippuen.

Viemäreiden sukitus on menetelmänä täysin erilainen kuin pinnoitus. Sukituksessa polyesterisukka epoksoidaan tasaiseksi mankelin avulla työpisteellä, ja tämä esivalmisteltu sukka asennetaan paineilman avulla puhdistetun vanhan putken sisälle. Tällöin vanhan putken sisälle syntyy itsekantava, tasaisen paksu, saumaton, tiivis ja kestävä uusi putki. Sukitetulla putkella on kestoikää sertifikaattien mukaisesti 50 vuotta.

Tänä päivänä vanhoja pinnoitettuja kohteita saneerataan sukittamalla. Vanhaa pinnoitetta ei tarvitse kokonaan poistaa putkesta, se vain tasataan ja päälle asennetaan sukka. Urakkana tämä on nopea toimenpide, asuntokohtainen haitta-aika on talotyypistä riippuen 1-2 viikkoa. Lopputuloksena on erittäin kustannustehokkaasti uusi putki vanhan putken sisälle, ja huoleton asuminen voi jatkua.